FEEDBACK ON THE JOB

Feedback geeft inzicht, bewustwording en groei.

 

Vanuit mijn expertise kom ik, op verzoek, gericht kijken en luisteren naar presentaties, pitches, speeches, redes, voordrachten, aankondigingen, overdrachten, monologen, theatervoorstellingen en Spoken Word. Dit kan zijn in een oefensituatie, of tijdens " het echte werk" als het gaat om spreken voor een groep. Achteraf koppel ik mijn bevindingen terug middels constructief geformuleerde tips en tops betreffende je prestatie en bied ik handvatten ter verbetering en bewustwording van het rendement van je doelstelling.