- CAROLINE VAN Leerdam- 

 

 

Op 25 juni 1995 studeerde ik af aan de Amsterdamse Theaterschool. Tijdens deze opleiding heb ik de universele taal van het lichaam en de stem leren beheersen.Na mijn opleiding speelde Ik de voorstellingen die we hadden gemaakt op diverse locaties  en in de theaters van Nederland en België. Vaak gingen we na het spelen van de voorstelling in gesprek met het jonge en weerbarstige publiek van onze doelgroep. Hierdoor groeide de behoefte om  iets teweeg te brengen dat van sociaal maatschappelijke waarde is . Ik wilde het theatervak hiervoor als werktuig in zetten, een middel in plaats van een doel .

Met Theatre Embassy reisde ik af naar Centraal- , Zuid-Amerika en Azië om te werken met lokale theatergroepen om de sociaal maatschappelijke issues in die gebieden boven water te krijgen, zichtbaar te maken en bespreekbaar voor een brede lokale doelgroep. Door de ontwikkelingssamenwerking kwamen ook aspecten als teambuilding, debatteren en het houden van lezingen om de hoek kijken met ook de daarbij horende taalbarrières en culturele conflicten: Ze hebben ze mij veel geleerd over kunst & cultuur, mens & maatschappij,  taal & communicatie.

Inmiddels had ik naast het theatervak ook veel ervaring opgedaan als Senior Communicatie Trainer. In  2008 besloot ik een ZZP op te richten , waarmee ik mijn inzicht, kennis en ervaring zou samensmelten: 

 

BAM! Producties, Theater & Communicatie.

 

Ik heb vele taken volbracht en functies vervuld die mijn C.V. verrijkt hebben met een diversiteit van jewelste! Inmiddels heb ik een eigen stijl van trainen ontwikkeld. Nu wordt het tijd om naar de kern van mijn kwaliteiten te gaan en to the point te komen:

 

Ik wil de maatschappij beter naar zichzelf laten luisteren door mensen te versterken in hun zeggingskracht

 

In deze cultureel dynamische wereld, waarin vele diverse culturen samen leven, werken en ontwikkelen, geloof ik dat elk individu vanuit zijn of haar visie een waardevolle bijdrage kan leveren aan het grotere geheel. Hierbij geloof ik in het inzetten van kunst- en cultuuraspecten omdat dat de referenties zijn van waar we vandaan komen , van waarheen we zullen gaan. Het onder woorden brengen en overdragen van gedachten, gevoelens, visies, meningen, ervaringen, denk- en leefwijzen, is onlosmakelijk verbonden aan een uitwisseling die begrip, inleving en eenheid kan brengen.

 

Ik geef trainingen en workshops die mensen inzicht, kennis en vaardigheden bieden om te zeggen wat ze te zeggen hebben, te spreken over zaken die ertoe doen en te vertellen wat verteld moet worden.

 

 

 

 

 

Foto boven: Ruud Gort; kostuum Thera Hillenaar. Foto midden: Pedro Diaz. Foto onder: Foto en kostuum: Het Monsterverbond